Fond rozvoje revírů

Navýšení fondu rozvoje revírů je nevyhnutelné. Na řádné letošní konferenci našeho územního svazu zástupci místních organizací odsouhlasili výši mimořádných příspěvků do fondu rozvoje revíru a zároveň i nová pravidla pro čerpání finančních prostředků z tohoto fondu. Nejvyšší prioritu v čerpání tohoto fondu dostal nákup vodních ploch (revírů) do vlastnictví našeho územního svazu. Nelze samozřejmě akceptovat jakoukoliv nabídku na prodej vodní plochy, ale vždy je nutné důkladné posouzení nabídky, jak z pohledu důležitosti pro potřeby rybolovu v dané lokalitě, tak i z pohledu výše nabídkové ceny, stavu vodní plochy a možných budoucích rizik. Ing. Pavel Kocián


Od roku 2020 platí nová pravidla pro naplňování a čerpání Fondu rozvoje revírů. Kromě dnes již platného odvodu z členských známek, bude do fondu převáděn

také mimořádný a konferencí odsouhlasený příspěvek ve výši 200 Kč. Jelikož kolem tohoto příspěvku je mezi rybářskou veřejností hodně nejasností,

hlavně o tom, kdo bude muset tento příspěvek uhradit, tak jsme o vysvětlení požádali ekonoma našeho územního svazu.

Kdo je povinen zaplatit příspěvek do FRR ve výši 200 korun ?

Příspěvek je povinen zaplatit každý vlastník roční povolenky (MP, P, územní, celosvazové, celorepublikové, moravské nebo bezplatné), který je starší 15-ti let,

tzn. ročník narození 2005 a starší. Kdo je od této povinnosti osvobozen ? Dle rozhodnutí delegátů konference jsou od tohoto příspěvku plně osvobozeni pouze děti. Pro rok 2021 se tudíž jedná o ročník narození 2006 a mladší ročníky. Jak bude probíhat výběr a odvod tohoto příspěvku do FRR ? Výběr tohoto příspěvku bude probíhat v jednotlivých MO při pořízení „první“ povolenky, kdy člen při vyzvednutí povolenky zaplatí zároveň i zmíněných 200,- Kč pro FRR. Na základě této platby obdrží „kupón“ ve velikosti členské známky, potvrzující jeho platbu příspěvku do FRR. Pokud bude člen vlastníkem 2 a více ročních povolenek, zaplatí příspěvek do FRR vždy pouze jednou. Jednotlivé MO vyúčtují územnímu svazu tyto prostředky na konci roku 2021 při hospodářské kontrole – k tomu obdrželi příslušný metodický pokyn. Jak se změnil statut čerpání FRR ? Na poslední řádné konferenci odsouhlasili delegáti i změny ve Statutu čerpání fondu rozvoje revírů.

Čerpat prostředky z tohoto fondu je možné jen na následující případy.

Jak to bude s příspěvkem do Fondu rozvoje revírů zeptali jsme se ekonoma územního svazu, Ing. Kamila Drobka

Pořadí priorit pro čerpání – od nejvyšší a) po nejnižší prioritu d)

a) koupě revírů pro rybolov ve společném hospodaření do vlastnictví územního svazu ČRS,

b) běžná údržba a správa revírů ve vlastnictví složek územního svazu ČRS

c) poskytování bezúročných provozních záloh složkám územního svazu ČRS v odůvodněných případech na maximální dobu 12 měsíců

    (zejména v souvislosti s čerpáním dotací na rozvoj rybářských revírů ve společném hospodaření)

d) příspěvky na údržbu a rekonstrukci rybochovných zařízení ve vlastnictví složek územního svazu ČR