Orlovský potok 1B 471 221

2,35 ha

Revír tvoří:
dvě vodní nádrže mezi ulicí Potoční a Petřvadskou v k.ú. Orlová

Nádrž č. 1 – 0,25 ha – lov povolen pouze dětem do 15-ti let. Lov povolen z dělicí hráze a od příjezdové cesty. Zákaz vjezdu a parkování v blízkosti vodní plochy.

Nádrž. č. 2 – 1,70 ha – lov z dělicí hráze a 10 m na každou stranu od vypouštěcího zařízení je zakázán. Zákaz průjezdu motorových vozidel okolo vodní plochy.