Orlovský potok 1A 471 101

471 101 ORLOVSKÝ POTOK 1A

  1. Kozí Becirk                       7,29 ha
  2. Panščok,Ignačok               2,00 ha
  3. Liberďok                         10,24 ha
  4. Vítkovy stavy                  16,46 ha
  5. Stará cihelna                     2,00 ha
  6. Vichřok                             1,00 ha