Ceník poplatků

Zápisné nového člena                 200,Kč                    děti     100 Kč

Absolvování školení                    400 Kč                    děti     200 Kč

Příspěvek na krmení (všichni)  100 Kč

Informátor                                      30 Kč

Členská legitimace                           5 Kč

Rybářský řád                                   10 Kč

Manipulační poplatek                   20 Kč

Vydání duplikátů dokladů          200 Kč

Nevyplnění sumaře                        50 Kč

Řešení kárné komise                    250 Kč