Úřední hodiny

PROSINEC – DUBEN        každá sobota 8:00 – 12:00 hod.
KVĚTEN – LISTOPAD      první sobota v měsíci 8:00 – 12:00 hod.

 

V sobotu 28.3.2020 v 9.00 se koná členská schůze!!!

V tento den úřední hodiny nejsou!!!