Brigády

Neděle  26.6.2022  sraz v 8 hod před budovou MO.

Zájemci volejte na číslo 606 283 039.

Údržba chovných zařízení.


Každý člen má za povinnost odpracovat 10 hodin brigád ročně.

Finanční náhrada za každou neodpracovanou hodinu činí 80,- Kč.

Brigáda musí být splněna (odpracováním, proplacením, jiným způsobem dle dohody)

na daný kalendářní rok, před výdejem povolenky k rybolovu.

Od této povinnosti jsou osvobozeni:

 - ženy

 - držitelé průkazu ZTP

 - děti do 15-ti let včetně (první brigádu vykonají za rok, ve kterém dovrší 16 let)

 - muži nad 65 let včetně