Sumář úlovků a docházek

Rybář je povinen vrátit správně vyplněný Sumář úlovků a docházek nejpozději do 15. ledna té místní organizaci ČRS, která mu povolenku vydala.

Pokud tak neučiní, nemusí mu být vydána nová povolenka.

Pokud bude Sumář úlovků a docházek neúplně nebo chybně vyplněný, opraví / doplní ho příslušný funkcionář MO červeně (tužkou, pérem, fixem, …).

Za tyto poskytnuté nadstandardní služby uhradí rybář příspěvek do pokladny MO ve výši 50,- Kč za každých 5 započatých oprav / doplňků.

Za nutné opravy / doplňky jsou považovány jen ty, bez kterých není možné pořídit Sumář úlovků a docházek do centrálního počítačového zpracování.


Stručný a přehledný návod na správné vyplnění Sumáře úlovků a docházek.


Každý revír (i podrevír), uvedený v Evidenci docházek a úlovků MUSÍ být uvedený v Sumáři úlovků a docházek na samostatném řádku

- a to POUZE JEDNOU (ve VZORU jsou jednotlivé revíry označeny barevně)

Sečte se počet docházek na každý revír a výsledné číslo se zapíše do SUMÁŘE k tomuto revíru do posledního sloupce "Počet docházek".

Sečtou se ponechané úlovky podle jednotlivých druhů ryb (v ks i kg) za každý revír a výsledná čísla se zapíší do SUMÁŘE

do příslušných sloupců druhů ryb k tomuto revíru.

V SUMÁŘI se provede součet všech úlovků (v ks a kg) za každý revír a výsledná čísla se zapíší do sloupce 26 k tomuto revíru.

V SUMÁŘI se provede součet úlovků (v ks a kg) za každý druh ryby a výsledné součty se zapíší do řádku CELKEM (sloupce 1 až 25 - uvedeno ČERVENĚ).

V SUMÁŘI se provede součet součtů úlovků (sloupec 26) a součtů docházek a celkové součty se zapíší do řádku CELKEM (uvedeno MODŘE).


Poznámka: prázdná / nevyplněná políčka není třeba nijak přeškrtávat nebo doplňovat nulama či jinak upravovat.

                    SUMÁŘ vyplňte černou, nebo modrou barvou.